Diru-laguntzak

Laguntza-eskaerak zuek aurkeztu behar dituzue edo, bestela, CEI Taldera jo (tel.: 943 21 53 64 edo 699 03 84 81 Marcos Fernández), gure bazkideentzat lehentasunezko lankidetza-baldintzak neoziatu baititugu.